TỔ QUỐC VIỆT NAM

LỊCH HOA SEN

MỜI THẦY CÔ

VIOLET

Tài nguyên dạy học

ĐỊCH LONG CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • QUẢ LẮC

  Danh ngôn

  TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH

  DICTIONARY


  Tra theo từ điển:  MY LINKS

  GÓC CHO CON

  BẠN BÈ TÔI

  ENGLISH TEST

  NGHE NHẠC

  LÁ SỐ TỬ VI

  Cự Giải (22/06-22/07)

  Nguy cơ bỏ dở nửa chừng công việc của Cự Giải hôm nay khá cao, và như vậy hiệu quả công việc thu lại chẳng được là bao. Hãy chọn việc “dễ chơi” và đơn giản thôi nhé.

  CHỌN NGÔN NGỮ CỦA BẠN


  DICTIONARY

  CHÚC CÁC THẦY CÁC CÔ
  NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

  ĐỊCH LONG THÂN CHÀO CÁC THẦY CÁC CÔ

  850 từ cơ bản học Tiếng Anh

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Địch Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 20h:57' 02-04-2014
  Dung lượng: 56.9 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  850 TỪ CƠ BẢN
  ORDINAL NUMBER
  WORDS
  MEANING
  FULL SENTENCE
  
  
  Come (v)
  Đến
  Did you come here by car?
  
  
  Get (v)
  Đạt được
  Can I get you a drink?
  
  
  Give (v)
  Đưa
  Give me a book.
  
  
  Keep (v)
  Giữ
  Can I keep this photo?
  
  
  Let (v)
  Để cho
  She opened the door and let me in (= allowed me to enter).
  
  
  Make (v)
  Làm cho
  My wedding ring is made of gold.
  
  
  Put (v)
  Đặt, để
  She puts her coffee cup on the table.
  
  
  Seem (v)
  Dường như
  You seem very quiet today.
  
  
  Take (v)
  Cầm lấy
  It may rain, so take your umbrella.
  
  
  Be (v)
  Là, thì,ở
  He is a doctor.
  
  
  Do (v)
  Làm
  Where do you work?
  
  
  Have (v)
  Có được
  I`ve heard that story before.
  
  
  Say (v)
  Nói
  How do you say your name?
  
  
  See(v)
  Nhìn
  Can you see what is happening?
  
  
  Send(v)
  Gửi
  She sent a message with John to say that she couldn`t come.
  
  
  May (modal v)
  Có thể
  He may be there.
  
  
  Will (n)
  Sẽ
  We will visit my grandparents.
  
  
  About (pre)
  Về
  We are talking about this topic.
  
  
  Across (pre)
  Băng qua
  We walked across the bridge.
  
  
  Against (pre)
  Chống lại
  I know you’d like to get a more expensive car, but I’m against it.
  
  
  Among (pre)
  Trong số
  She felt lonely among all these strange people.
  
  
  At (pre)
  ở tại
  Call me at work.
  
  
  Before (adv)
  Trước
  Less than a week before, he’d graduated from college
  
  
  Between (pre)
  ở giữa
  We live halfway between Toronto and Montreal.
  
  
  Through (pre)
  Xuyên qua
  Have you read the report all the way through?
  
  
  To (pre)
  Đến
  She agreed to help.
  
  
  Under (pre)
  ở phía dưới
  Our dog hides under the bed whenever we have a lightning storm.
  
  
  Up (adv), (pre)
  ở phía trên
  Pick up your clothes and put them away.
  
  
  With (pre)
  Cùng
  He’s an impossible person to work with.
  
  
  As (adv), (pre)
  Như là
  They live in the same town as my parents.
  
  
  For (pre)
  Để cho
  There’s a phone message for you on your desk.
  
  
  Of (pre)
  Của
  She is a friend of mine.
  
  
  Till (n), (conj)
  Đến tận khi
  Tell him to take it easy till we get there.
  
  
  Than (conj)
  Hơn
  My brother’s older than you.
  
  
  A (n), (article)
  Một, một cái
  I have a book.
  
  
  The (article)
  Một, một cái
  I’ll pick you up at the airport at 6 o’clock.
  
  
  All (adj)
  Tất cả
  All four of her children are under six.
  
  
  Any (adj)
  Bất kỳ
  There was hardly any snow this winter.
  
  
  Every (adj)
  Mọi
  They’re open every day.
  
  
  No (adj), (n)
  Không
  No trees grow near the top of the mountain.
  
  
  Other (adj)
  cái khác
  Some people like living in big cities, but others prefer the suburbs.
  
  
  Some(adj)
  Một vài
  Let’s get some work done.
  
  
  Such(adj)
  Như thế
  It seems like such a long way to drive.
  
  
  That(pronoun)
  Cái đó
  My usual train was canceled. That’s why I’m late.
  
  
  This (pronoun)
  Cái này
  This book is mine – yours is over there.
  
  
  I (pronoun)
  Tôi
  I have two best friends.
  
  
  She (pronoun)
  Cô ta, bà ta
  She is talking.
  
  
  He (pronoun)
  ông ta, anh ta
  He plays game every morning.
  
  
  You (pronoun)
  Bạn, các bạn
  You can learn English well.
  
  
  When (adv)
  Khi nào
  When did you go out yesterday?
  
  
  Where (adv)
  ở đâu
  Where
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  CHÀO TẠM BIỆT

  SINH NHẬT THÀNH VIÊN

  HAPPY NEW YEAR 2014