TỔ QUỐC VIỆT NAM

LỊCH HOA SEN

MỜI THẦY CÔ

VIOLET

Tài nguyên dạy học

ĐỊCH LONG CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • QUẢ LẮC

  Danh ngôn

  TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH

  DICTIONARY


  Tra theo từ điển:  MY LINKS

  GÓC CHO CON

  BẠN BÈ TÔI

  ENGLISH TEST

  NGHE NHẠC

  LÁ SỐ TỬ VI

  Cự Giải (22/06-22/07)

  Nguy cơ bỏ dở nửa chừng công việc của Cự Giải hôm nay khá cao, và như vậy hiệu quả công việc thu lại chẳng được là bao. Hãy chọn việc “dễ chơi” và đơn giản thôi nhé.

  CHỌN NGÔN NGỮ CỦA BẠN


  DICTIONARY

  CHÚC CÁC THẦY CÁC CÔ
  NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

  ĐỊCH LONG THÂN CHÀO CÁC THẦY CÁC CÔ

  Đề thi thử TN 2012 số 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Địch Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 23h:27' 26-03-2012
  Dung lượng: 41.8 KB
  Số lượt tải: 21
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG THPT LƯƠNG SƠN

  ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
  MÔN ENGLISH
  Thời gian làm bài: phút;
  (50 câu trắc nghiệm)

  
  
  Mã đề thi 485
  
  Họ, tên thí sinh:..........................................................................
  Lớp:...............................................................................
  Câu 1: A. disaster B. world C. practiced D. different
  Câu 2: A. cats B. kids C. books D. shops
  Câu 3: A. supply B. mystery C. sandy D. society
  Câu 4: A. stopped B. washed C. managed D. watched
  Câu 5: A. visitor B. listen C. continue D. interesting

  Câu 6: My mother is responsible (A) to (B) the household chores in (C) my (D)family.
  Câu 7: My children won’t go (A) to bed unless (B) they don’t have (C) some (D)money.
  Câu 8: During the school year, I am not allowed (A) watch (B) TV until (C) I have finished (D) my homework.
  Câu 9: My daily expenses (A) are (B) just bout equal (C) with (D)my income.
  Câu 10: This (A) room has not been used (B) since (C) a (D) long time.

  Câu 11: My husband and I both go out to work so we share the………………
  A. responsibility B. happiness
  C. employment D. household chores
  Câu 12: All the schools in the city were closed because of an ________ of flu.
  A. outcome B. escape C. announcement D. epidemic
  Câu 13: The Vietnamese were very satisfied with excellent performances of young and ________athletes.
  A. energetically B. energize C. energetic D. energy
  Câu 14: When I got home I found that water...............................down the kitchen walls
  A. has run B. was running
  C. ran D. had been running
  Câu 15: One of the most effective ways to protect the environment is ______.
  A. conservationist B. conservation C. conservatory D. conservatism
  Câu 16: It is generally believed that “men build the ________ and women make it home”.
  A. hospital B. house C. bridge D. school
  Câu 17: I must thank the man from _____ I got the present.
  A. who B. which C. that D. whom
  Câu 18: Timmy spent __________ money buying movie tickets that he didn’t have enough left to buy a soft drink.
  A. so much B. a lot of C. too much D. such
  Câu 19: Up to now, the manager ………………..a lot of information about his secretary.
  A. had learned B. has learned C. learns D. learned
  Câu 20: People tend to work hard at this_________ of life.
  A. space B. stage C. level D. distance
  Câu 21: Lan: “Hoa, thank you very much for what you’ve done for me”.
  Hoa: “_______”
  A. What a pity! B. No, not at all.
  C. Never mind D. Yes, you’re welcome.
  Câu 22: Nam: “I’m going to be the manager of my company next week”.
  Son: “_________”
  A. Thank you. B. Congratulations!
  C. Don’t mention it. D. It’s all right.
  Câu 23: Long: “Will you lend me your cell phone for a moment, please?”
  Sang: “________”
  A. Take care B. Good bye
  C. Thank you D. Yes, here you are
  Câu 24: We always feel ________ and secure in our family.
  A. safeguard B. safe C. safety D. safely
  Câu 25: My main responsibility is to look after the boys, who are ________ and mischievous sometimes, but most of the time they are obedient and hard-working.
  A. act B. actively C. active D. action
  Câu 26: When I came to visit her last night, she ________ a bath.
  A. is having B. has C. was having D. had
  Câu 27: Chemical wastes from factories are __________ that cause serious damage to species habitat.
  A. pollution B. pollutants C. pollutes D. polluters
  Câu 28: Most doctors and nurses have to work on a _______ once or twice a week at the hospital.
  A. solution B. special dishes
  C. household chores D. night shift
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  CHÀO TẠM BIỆT

  SINH NHẬT THÀNH VIÊN

  HAPPY NEW YEAR 2014