TỔ QUỐC VIỆT NAM

LỊCH HOA SEN

MỜI THẦY CÔ

VIOLET

Tài nguyên dạy học

ĐỊCH LONG CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • QUẢ LẮC

  Danh ngôn

  TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH

  DICTIONARY


  Tra theo từ điển:  MY LINKS

  GÓC CHO CON

  BẠN BÈ TÔI

  ENGLISH TEST

  NGHE NHẠC

  LÁ SỐ TỬ VI

  Cự Giải (22/06-22/07)

  Nguy cơ bỏ dở nửa chừng công việc của Cự Giải hôm nay khá cao, và như vậy hiệu quả công việc thu lại chẳng được là bao. Hãy chọn việc “dễ chơi” và đơn giản thôi nhé.

  CHỌN NGÔN NGỮ CỦA BẠN


  DICTIONARY

  CHÚC CÁC THẦY CÁC CÔ
  NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG

  ĐỊCH LONG THÂN CHÀO CÁC THẦY CÁC CÔ

  Ngu phap Tieng Anh 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Địch Long (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:24' 12-09-2013
  Dung lượng: 412.0 KB
  Số lượt tải: 17
  Số lượt thích: 0 người
  GRAMMAR FOR ENGLISH 12
  I. Ngữ âm:
  1. Cách phát âm –ed:
  - Có 3 cách phát âm –ed:
  * đọc thành âm /id/ với những từ có âm cuối là / t, d /
  * đọc thành âm /t/ với những từ có âm cuối là /p, f, k, s, ∫, t∫, θ /
  * đọc thành âm /d/ với những trường hợp còn lại
  Ex:
  /id/
  /t/
  /d/
  
  - dedicated
  - stopped
  - opened
  
  - devoted
  - laughed
  - arrived
  
  - pretended
  - liked
  - discovered
  
  - needed
  - washed
  - interviewed
  
  
  2. Cách phát âm của –s / -es
  - Có 3 cách phát âm –s hoặc –es:
  * đọc thành âm /s/ với những từ có âm cuối là / p, f, k, t, θ /
  * đọc thành âm /iz/ với những từ có âm cuối là / s, z, ∫, t∫, /
  * đọc thành âm /z/ với những trường hợp còn lại
  Ex:
  /s/
  /iz/
  /z/
  
  - cups
  - buses
  - tables
  
  - laughs
  - washes
  - swallows
  
  - likes
  - watches
  - schoolyards
  
  - baths
  - boxes
  - days
  
  
  3. Cách đánh dấu trọng âm:
  a. Từ có 2 âm tiết: Trọng âm có thể rơi vào âm tiết đầu hoặc âm tiết thứ hai.
  - Danh từ và tính từ:
  - Trọng âm được đặt ở vần đầu
  Ex: ‘table, ‘happy, ‘lucky, ‘weather……
  - Một số danh từ có trọng âm ở từ gốc
  Ex: de’sign, be’lief, ac’cept, de’mand………..
  - Danh từ tận cùng –OO hay –OON: trọng âm đặt trên vần này
  Ex: after’noon, bam’boo, bal’loon……..
  - Động từ:
  - động từ tận cùng bằng –OW, -EN, -Y, -EL, -LE, -ISH: trọng âm ở vần thứ nhất
  Ex: ‘follow, ‘finish, ‘carry, ‘suffer, ‘harden, ‘answer………
  - động từ tận cùng bằng –ATE: trọng âm đặt ở vần hai
  Ex: trans’late, cre’ate……..
  - Từ hai vần vừa là danh từ vừa là động từ:
  + Trọng âm được đặt ở vần thứ nhất khi chúng là danh từ
  Ex: ‘record, ‘object……
  + Trọng âm được đặt ở vần thứ hai khi chúng là động từ
  Ex: re’cord, ob’ject……
  Note: Không phải tất cả các từ hai vần vừa là danh từ vừ là động từ đều theo qui tắt này
  Một số từ có trọng âm ở vần thứ nhất: purchase, promise, sorrow……..
  Một số từ có trọng âm ở vần thứ hai: regret, surprise, control…….
  - Giới từ: trọng âm được đặt ở từ gốc
  Ex: be’hind, be’fore, a’bove……..
  - Từ ghép:
  - Danh từ: trọng âm thường đặt ở từ đầu
  Ex: ‘baseball, ‘schoolbag, ‘drugstore…..
  - Tính từ: trọng âm thường đặt ở vần thứ hai
  Ex: good-‘looking, bad-‘tempered, old-‘fashioned
  - Đại từ phản thân: trọng âm đặt ở vần “self / selves”
  Ex: my’self, him’self, them’selves
  b. Từ có 3 âm tiết:
  - Những từ có hậu tố là: -ade, -ee, -ese, -ette, -ique, -eer, -ain thì trọng âm chính rơi vào ngay âm tiết đó
  Ex: lemo’nade, ciga’rette, Vietna’mese, enter’tain …
  - Âm tiết liền trước các hậu tố -tion, thường nhận trọng âm
  Ex:, trans’lation
  - Từ tận cùng bằng –ate thường đặt ở âm thứ 3 tính từ cuối
  Ex: ‘generate, cer’tificate, cong’ratulate
  c. Từ có 3 âm tiết trở lên:
  - Những từ tận cùng bằng các hậu tố -ic, -ual, -ian, -ical, -ity, -graphy, -ics, -logy âm tiết liền trước nó thường nhận trọng âm
  Ex: eco’nomic, intel’lectual, mathema’tician, poli’tician, eco’nomical, uni’versity, ge’ography, mathe’matics soci’ology
  - Trọng âm đặt ở âm thứ 2 trước các hậu tố -ize, -ary
  Ex: ‘modernize, ‘dictionary, i’maginary

  EXERCISE
  Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others.
  1. A. interviewed B. performed C. finished D. delivered
  2. A. adopted B. appealed C. dedicated D. wounded
  3. A. endangered B. threatened C. recovered D. advanced
   
  Gửi ý kiến

  CHÀO TẠM BIỆT

  SINH NHẬT THÀNH VIÊN

  HAPPY NEW YEAR 2014